Intervju: Svijet miriši na 1914. i 1938, a nema više Mačekova stola