Kineska „kvaka“ u vlaku za Jastrebarsko, nizinskom prugom