Notre Dame, Božji znak da Europu treba spašavati od idiota