Novi bilateralizam? Djed Mraz, Titova pećina i što s Europom?